รายการสั่งซื้อ

  • 1Step 1 ยืนยันรายการสั่งซื้อ
ไม่พบข้อมูล รายการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อบริการ

  1. เพิ่มแพ็คเกจ หรือบริการอื่นที่ท่านต้องการเข้าสู่รายการสั่งซื้อ
  2. คลิกเมนูรายการสั่งซื้อด้านบนแถบเมนูเว็บไต์ เพื่อดูรายการที่ท่านเพิ่ม ท่านสามารถ เพิ่มจำนวนบริการ หรือลบออกจากรายการได้ทันที จากนั้นทำการยืนยันรายการ
  3. เข้าสู่หน้ารายละเอียดการชำระค่าบริการ ราคา ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด จากนั้นทำการเลือกวิธีการชำระค่าบริการ แล้วยืนยันการชำระค่าบริการ
  4. หลังจากยืนยันการชำระค่าบริการแล้ว จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดในการสั่งซื้อของท่าน ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้
    • ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าบริการทันทีหลังจากที่ท่านยินยัน (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต) (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต)
    • หรือได้รับอีเมลยืนยันหลังจากชำระค่าบริการแล้ว (กรณีชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร)
  5. หลังจากท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้งานบริการได้