สมัครสมาชิก

 • 2Step 2 กรอกข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลผู้ใช้

* กรุณากรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบทุกช่อง
 • ได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานของบริษัท เอซเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว *

สมัครสมาชิกกับเรา และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก SME LS

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสมัครเป็นสมาชิก SME LS ได้ในอัตราค่าบริการปีละ 2,500 บาท (ราคานี้ยังไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เพื่อรับประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ฯ และบริการดังต่อไปนี้
 1. องค์ความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจในทุกรูปแบบของ SMEs
 2. ข้อมูลทางกฎหมาย และระเบียบทุกชนิดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SMEs
 3. บทความทางกฎหมายและวิชาการ ซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน
 4. จัดพื้นที่ให้สมาชิกโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองภายในเว็บไซต์ ในส่วนของชุมชน SME LS
 5. สามารถซื้อแพ็คเกจการให้บริการการจดทะเบียนทางธุรกิจได้ในราคาพิเศษ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. เลือกประเภทสมาชิกของท่าน
 2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วทำการยืนยันข้อมูล
 4. เข้าสู่หน้ารายละเอียดการชำระค่าบริการ ราคา ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด จากนั้นทำการเลือกวิธีการชำระค่าบริการ แล้วยืนยันการชำระค่าบริการ
 5. หลังจากยืนยันการชำระค่าบริการแล้ว จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดการสั่งซื้อของท่าน ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้
  • ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระค่าบริการทันทีหลังจากที่ท่านยืนยัน (กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต)
  • หรือได้รับอีเมลยืนยันหลังจากชำระค่าบริการแล้ว (กรณีชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร)
 6. หลังจากท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถ เข้าสู่ระบบได้ทันที