08-01-2563

คุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้แก่ คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 คุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้แก่ คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และ บริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด