24-08-2566

คุณธนัช ปวรวิปุลยากร กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และคุณแก้วฟ้า พรหมอินทร์ พร้อมคณะได้เข้าพบ คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คุณธนัช  ปวรวิปุลยากร กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  และคุณแก้วฟ้า  พรหมอินทร์ พร้อมคณะได้เข้าพบ คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และคุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานร่วมกับนักลงทุนจากกลุ่มประเทศอาหรับ