12-10-2561

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ และคุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เข้ารับรางวัล “เหมราช” ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๑ บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นแบบแห่งปี

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ และคุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เข้ารับรางวัล “เหมราช” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี จากมูลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัล “เหมราช” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นแบบแห่งปี เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยเฉพาะในด้านศีลธรรมอันดีงาม ด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของชาติด้านการทำคุณประโยชน์จิตอาสา ด้านการสื่อสารมวลชนต้นแบบ ด้านการบูรณาการหลักพุทธวิธีเพื่อ การบริหารจัดการองค์กร และด้านการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและองค์กร ทั่วทั้งประเทศ