02-08-2565

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และคุณสัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด มอบเงินการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และคุณสัทธยา  ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้เข้าพบ  คุณอุกฤษฎ์ อุเทนสุต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร   เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน  650,520 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมในการจัดสร้างแผนกผู้ป่วยผู้สูงอายุ, แผนกกายภาพบำบัดและแผนกแพทย์แผนไทยให้แก่โรงพยาบาลบางนกรุงเทพมหานคร เพื่อที่โรงพยาบาลจะสามารถให้บริการ การรักษาพยาบาล  แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางนา และเขตใกล้เคียงที่มีความจำเป็นต้องมารักษาพยาบาล