26-08-2565

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด  ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  ได้เข้าร่วมคุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด  ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมต้อนรับและพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และผู้แทนทางการทูต  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  ณ อาคารรัฐสภา