12-09-2565

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร ในฐานะประธานคณะกรรมการก่อสร้างอุโบสถ ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเป็นประธานในงานทำบุญวัดวชิรธรรมมาวาส

เมื่อวันที่ 9 กันยายน  2565  คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร ในฐานะประธานคณะกรรมการก่อสร้างอุโบสถ ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเป็นประธานในงานทำบุญวัดวชิรธรรมมาวาส ที่ได้รับเลขที่วัด 999 และฉลองหอระฆัง โดยมีสมเด็จมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์